Az óvodai fejlesztőpedagógiai munka

A fejlesztőpedagógus feladata a későbbi tanulási problémák kialakulásának megelőzése, a tanulási nehézségekkel küzdő ép intellektusú gyermekek problémáinak feltárása, részképességek fejlesztése. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek ellátása. A SNI (sajátos nevelési igényű) szakvéleménnyel rendelkező gyermekek ellátása, nem a fejlesztőpedagógus kompetenciája, ez a szakvéleményben meghatározott gyógypedagógus feladata. A fogyatékosságok felismerése és megfelelő szakemberekhez irányítása a fejlesztő pedagógus feladata. Amennyiben a fejlesztőpedagógus integrált oktatásban vesz részt, azt csak a fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógussal szoros együttműködésben teheti. A közoktatási törvényben meghatározott a fogyatékos gyermekek fejlesztése érdekében biztosított habilitációs és rehabilitációs órákat nem vezetheti. 

A szűrés és a fejlesztés menete

Középső csoport végén, mikor a gyermek az 5. életévét betölti felméri az aktuális fejlettségi szintjét (MSST- teszttel), az iskolai   alkalmasságra való felkészítés érdekében. A felmérés eredményéről tájékoztatja a szülőket, fogadó óra keretén belül.   A fejlesztési feladatokat megbeszéli az óvodavezetővel, óvodapedagógussal, szükség esetén más szakemberrel (logopédus,   pszichológus).  Hospitál a csoportban, megismeri a gyermeket, figyelembe véve az óvodapedagógus jelzéseit, megfigyeléseit.   A szülőkkel egyeztetve (szülői nyilatkozat) diagnosztikus módszereket alkalmaz az aktuális fejlettségi színt   felmérésére.  Egyénre szabottan készíti el a fejlesztési tervet a kisgyermek részére, kiválasztva megfelelő  terápiás módszert, egyeztetve a nevelést segítő egyéb szakemberekkel.  Az órarendet úgy készíti el, hogy figyelembe veszi a   csoportok, aktuális programjait. Egyeztet a logopédussal, pszichológussal, ha a gyermek más   foglalkozásokra is jár. A fejlesztés a terápiától függően folyhat, egyéni illetve kiscsoportos (3-4 fő) formában is. A foglalkozások időtartama  (max.45 perc) függ a módszertől, a gyermek problémájától, terhelhetőségétől. Fontos elv a rendszeresség, minden gyermek heti legalább 2 fejlesztő foglalkozásban részesül.

Az alkalmazott terápia végén a kontrollvizsgálattal ellenőrzi a fejlesztési folyamat   eredményességét, a gyermek aktuális fejlettségi szintjét. Ennek tükrében határozza meg a további feladatokat,   fejlesztési módszereket. 

Munkájának fontos területe a tehetséggondozás, hiszen óvodásaink között is vannak kiemelkedő képességű gyermekek. 

 

A Kőbányai Gézengúz Óvoda fejlesztőpedagógusa

Dankó- Bakai Brigitta Szilvia - Brigi néni