2014. szeptember 1-től 

Az étkezési térítési díj befizetése az alábbi módon történhet:

- egyéni átutalással

 Az étkezés térítési díja: 360,68 Ft/fő/nap 

 A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban ingyenes étkezés):

-         rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

-         tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-         olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

(az ingyenes étkezés megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:

-         a 18. éven aluli; a 25. évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő;

-         vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló;

-         és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet);

A három vagy több gyermeket nevelő ingyenes étkezés megállapításához a Magyar Államkincstár „Hatósági bizonyítvány”-a szükséges, 

A 16. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló gyermeknek „Iskolalátogatási igazolás” szükséges.

-         olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói-, egészségbiztosítási- és nyugdíj-járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2017. évben a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-a: 110.224.- Ft),

-         nevelésbe vették.

Lehetőség van diétás étkezés igénybevételére, melyhez orvosi szakvélemény leadása szükséges, megjelölve, mely táplálékokat nem fogyaszthatja a gyermek.