Kőbányai Gézengúz Óvoda

2018. évi közbeszerzési terve

  A B C D
1. A beszerzés tárgya Az eljárás típusa A beszerzés típusa Előzetesen becsült nettó érték (Ft)
2. Mobil távközlési és mobil internet szolgáltatások Központosított beszerzés Szolgáltatás  
3. Általános felhasználású villamos energia beszerzése a Kőbányai Önkormányzat és intézményei részére Kbt. Második része szerinti nyílt eljárás elektronikus árlejtéssel Árubeszerzés  
         

 

Budapest, 2018.05.11.